صنعت 

 انرژی تابشی

       

  تجهیزات اپتیک 

کاهش مصرف انرژی با به کارگیری انرژی تابشی، طراحی و نصب روشنایی صنعتی ال.ای.دی، گرمکنهای تابشی مادون قرمز، طراحی کلکتورهای خورشیدی

  

ارایه لوازم آزمایشگاهی اپتیک و لیزر به واحدهای تحقیقاتی با دارا بودن نمایندگی مستقیم از کمپانی های معتبر جهان در لوازم اپتومکانیک، قطعات اپتیکی دقیق، دوربینهای آزمایشگاهی  

Hyrcan RayMechanics Ltd.  Email: info@raymechanics.com

header_01.PNGheader_03.PNGheader_03.PNGheader_01.PNGheadermain.PNGheader_01.PNG

هدف پرتو مکانیک استفاده از علم اپتیک در صنعت است.

 ما با ترکیب مهندسی اپتیک و مکانیک با شاخه های مختلف فناوری به دنبال ارایه راه حل های نوین به مشتریان خود هستیم. 

در حال حاضر فعالیت های ما بر روی 

- سیستم های صنعتی اپتیکی/مکانیکی و لیزری 

- کاهش مصرف انرژی با به کار گیری انرژی تابشی  

ارایه لوازم آزمایشگاهی اپتیک و لیزر به واحد های تحقیقاتی 

.متمرکز شده است

test02.PNGheader_03.PNGheader_02.PNGheader_01.PNGheader_01.PNGheader_01.PNGheader_01.PNGheader_01.PNGheader_01.PNG

مشاوره به واحدهای صنعتی در زمینه سیستمهای اندازه گیری و تست غیر مخرب اپتیکی و لیزری، مونیتورینگ کنترل کیفیت خط تولید، تعمیر و نگهداری سیستمهای صنعتی مکانیکی، اپتیکی و لیزری.

arm_sarbarg.PNG